Hiểu rõ về cách phân loại tạp chí ISI, ESCI, và SCOPUS

Tạp chí thuộc danh mục ISI

ISI là viết tắt của Institute of Scientific Information, Hoa Kỳ. Tạp chí ISI là hệ thống tạp chí được viện ISI đưa vào cơ sở dữ liệu của họ, và được coi là tiêu chuẩn để xác định chất lượng khoa học của các tạp chí.

Ban đầu, ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index), vốn tập trung vào các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kĩ thuật và Công nghệ có chất lượng cao và truyền thống lâu đời nhất thế giới. Sau đó, SCI được mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded), gồm các tạp chí Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật được xuất bản từ năm 1900 đến nay. Hiện nay, ISI được phân loại cụ thể hơn, bao gồm thêm SSCI (Social Science Citation Index) và A&HCI (Arts & Humanities Citation Index).

Hiện nay danh mục ISI bao gồm SCIE, SSCI, A&HCI với tổng cộng khoảng 12.000 tạp chí khoa học được cộng đồng nghiên cứu khoa học công nhận về chất lượng.

Để biết một tạp chí có thuộc danh mục ISI hay không, nhà khoa học chỉ cần truy cập vào cơ sở dữ liệu của ISI và tìm theo tên tạp chí, hoặc theo số International Standard Serial Number (ISSN)

Hình ảnh ở trên minh họa việc tìm kiếm tạp chí “Journal of applied Probability”. Các thông tin cho thấy đây là tạp chí của nhà xuất bản Cambridge và nằm trong danh mục SCIE.

Danh mục ESCI:

ESCI (Emerging Sources Citation Index) là cơ sở các tạp chí mới nổi, mới được đưa vào hoạt động từ năm 2015, hiện nay thuộc quản lý của công ty Clarivate; còn trước đó, ESCI thuộc công ty Thomson Reuter.

Các tạp chí thuộc danh mục ESCI không nằm trong danh sách lõi (Core collection) của ISI mà là các tạp chí đang đăng ký để được vào trong danh sách lõi. Hiện nay, ESCI có khoảng hơn 8.200 tạp chí. Để biết một tạp chí có nằm trong danh sách ESCI không, người nghiên cứu cũng có thể thực hiện tìm kiếm từ danh sách của ISI.

Danh mục Scopus:

Danh sách Scopus được xây dựng từ năm 2004, thuộc quản lý của nhà xuất bản Elsevier. Tính đến cuối năm 2022 có khoảng 44.000 tạp chí trong danh sách này. Khác với ISI phân loại theo SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI, tiêu chí xếp hạng của Scopus dựa trên các Quantile (viết tắt là Q). Tạp chí nào có Q càng cao thì uy tín của tạp chí đó cao hơn tạp chí có Q thấp. Ví dụ: cùng trong lĩnh vực Economics, Econometrics & Finance, tạp chí A có Q = 90% được coi là uy tín hơn tạp chí B có Q = 80%.

Có thể thấy tất cả các tạp chí trong danh mục ISI đều nằm trong danh mục của SCOPUS, một số tạp chí ESCI cũng nằm trong danh mục SCOPUS. Một vài tạp chí SCOPUS trong lĩnh vực kinh tế, tài chính: Quarterly Journal of Economics; Journal of Management; Resources, Conservation and Recycling; American Economic Journal: Applied Economics…

Để biết một tạp chí có nằm trong danh sách của SCOPUS hay không, người nghiên cứu truy cập vào trang web của SCOPUS: https://www.scopus.com/sources.uri

Tác giả: Lã Minh Hiếu – Actuarial Science Laboratory.