Hình ảnh Hội khoa 45 năm 12/5/2013 (phần 3)

(Thứ tư, 15 Tháng 5 2013 00:52) HÌNH ẢNH HỘI KHOA: ẢNH LƯU NIỆM CÁC KHÓA
(Để xem ảnh kích thước lớn: Nhấn chuột phải vào ảnh, chọn View image / View pictures)

Ban giám hiệu Trường ĐH KTQD chụp ảnh với các Trưởng Phó khoa, Trưởng phó Bộ môn các nhiệm kì trước

Ban Giám hiệu chụp ảnh với các Thầy cô đã nghỉ, hoặc chuyển đơn vị công tác

Các thế hệ Trưởng khoa chụp ảnh với các giảng viên cán bộ đang công tác tại khoa

Các thế hệ Trưởng khoa chụp ảnh chung với Khóa 10 – khóa đào tạo đầu tiên của Khoa

Khóa 11 – 12 – 13 – 14

Khóa 15

Khóa 16

Khóa 17

Khóa 18 – 19

Khóa 20 – 24

Khóa 25 – 29

Khóa 30 – 35

Khóa 36

Khóa 39 – 40

Khóa 41

Các nghiên cứu sinh

Khóa 42 –

Khóa 43 – 47

 

Khóa 48 – 50

Khóa 51 – 54