Hình ảnh Hội khoa 48 năm (1) – Đón tiếp

DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY

Đón tiếp các vị khách quý: GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng ĐHKTQD – cựu sinh viên khóa 19

 

GS.TSKH. Trần Văn Nhung – Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

 

Các đơn vị trong Trường

 

Và các khóa cựu sinh viên

 

 

DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY