Hình ảnh Hội khoa 50 năm (1): Đón tiếp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI KHOA 50 NĂM

ALBUM 1.

Người chụp: TS. Trịnh Hoài Sơn, cựu sinh viên Tin học KT 37

Album ảnh nguyên gốc: TẠI ĐÂY.

 

THS_2241

THS_2248

THS_2252

THS_2256

THS_2260

THS_2271

THS_2278

THS_2283

THS_2285

THS_2290