Hình ảnh về Actuary – ISFA khóa 6

Actuary – ISFA khóa 6 là khóa đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ ngành Actuary, liên kết với viện ISFA, ĐH Lyon 1, Pháp, bắt đầu từ năm 2017.

Năm học 2017-2018 lớp học chương trình Cử nhân tại ĐH KTQD.

Năm học 2018-2019 lớp học năm thứ nhất chương trình Thạc sỹ, tại ĐHKTQD.

Cuối năm 2019, lớp chuyển sang học tại Lyon – Pháp.

Hình ảnh lễ Tốt nghiệp của ISFA khóa 6: TẠI ĐÂY.

 

Clip tập hợp của các sinh viên Actuary – ISFA khóa 6.