Hoạt động Công đoàn: Nghỉ hè muộn tại Hạ Long (3.10.2020)

Do ảnh hưởng của dịch Covid19, kì nghỉ hè của Công đoàn khoa tổ chức đã lùi xuống tháng 10.

Thời gian: 3, 4 tháng 10 năm 2020.

Địa điểm: Novotel Hạ Long.

Các gia đình thành viên Công đoàn Khoa đã có những ngày nghỉ tuy muộn nhưng rất có ý nghĩa sau một năm lao động tích cực.

r