Hội nghị Công chức Viên chức Khoa (20.1.2021)

Vào lúc 10h00 ngày Thứ Ba 20 tháng 1 năm 2021, đã diễn ra Hội nghị Công chức – Viên chức Khoa.

  • Địa điểm: Văn phòng khoa
  • Thành phần: Toàn bộ giảng viên cán bộ của Khoa
  • Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa

Hướng tới Đại hội Công chức – viên chức Trường, Hội nghị của Khoa triển khai một số việc sau:

  1. Khái quát các công việc đã làm được của Công đoàn Khoa trong năm 2020.
  2. Nêu các ý kiến đóng góp cho Đại hội sắp tới
  • T. Hưng nêu ý kiến về các việc liên quan đến đánh giá, định mức
  • T. Tuấn Long: ý kiến về minh bạch thu nhập – các khoản chi
  • Các ý kiến liên quan đến thành lập Trường con,

3. Biểu quyết đại biểu tham dự Đại hội công chức viên chức Trường

 

Một số hình ảnh