Hội nghị gặp mặt giảng viên trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Sáng ngày 06/9/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị gặp mặt giảng viên trẻ năm 2023.

Trong số các giảng viên trẻ tuyển dụng năm 2023, khoa Toán KInh tế có các giảng viên mới:

  • ThS. Nguyễn Thanh Tuấn (Bộ môn Toán Kinh tế, lĩnh vực Data Science)
  • TS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang (Bộ môn Toán Kinh tế, lĩnh vực Data Science)
  • TS. Vương Văn Yên (Bộ môn Toán Tài chính)
  • TS. Nguyễn Văn Quý (Bộ môn Toán Tài chính)
  • TS. Nguyễn Đức Nam (Bộ môn Toán Cơ bản)

 

Chi tiết TẠI ĐÂY