Hội nghị toàn khoa thực hiện lấy phiếu tín nhiệm (5.4.2024)

Vào 10h30 sáng ngày Thứ Sáu, 5 tháng 4 năm 2024, dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng, toàn bộ giảng viên cán bộ Khoa Toán Kinh tế đã có cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục chức danh Trưởng khoa đối với TS. Nguyễn Mạnh Thế.

Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 nhà A1.

Về phía ĐH Kinh tế Quốc dân:

  • Hiệu trưởng: GS.TS. Phạm Hồng Chương
  • Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: PGS.TS. Hồ Đình Bảo

Sau giới thiệu lý do, nguyên tắc từ Nhà trường, TS. Nguyễn Mạnh Thế đã đọc bản phương hướng nhiệm kì tiếp theo, cùng các tài liệu theo quy định của nhà trường và nhà nước.

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp từ các giảng viên cán bộ, và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.