Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 12: Tính toán Dữ liệu và Mạng xã hội – CsoNet 2023 (11 – 13.12.2023)

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 12: “Tính toán dữ liệu và mạng xã hội – CsoNet 2023” được tổ chức tại ĐH Kinh tế Quốc dân từ ngày 11 đến 13 tháng 12 năm 2023.

Bài viết trên mạng trường: TẠI ĐÂY

Trong khuôn khổ hội thảo, Khoa Toán Kinh tế có hai bài trình bày tại Hội thảo.

Portfolio Construction based on Time Series Clustering Method: Evidence in Vietnamese Stock Market.

  • Author: The Nguyen Manh and Hoan Bui Quoc (Nguyễn Mạnh Thế, Bùi Quốc Hoàn)

Unveilling Sentiment in Vietnamese Education Texts: Could Large Language Model beat PhoBERT?

  • Author: Tuan Nguyen, Hanh Nguyen, Long Nguyen, Nhung Nguyen, Kien Doan