Đại hội Chi bộ Khoa (11.5.2020)

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, chi bộ Khoa Toán kinh tế đã tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kì 2015-2020 và bầu Ban chấp hành nhiệm kì 2020-2025.

Chủ trì: Đ/c Phạm Anh Tuấn – Bí thư chi bộ.

Tại cuộc họp lần này, đ/c Phùng Minh Đức – chi ủy viên đã tự nguyện thôi giữ vị trí Chi ủy viên.

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Vân được bầu vào vị trí Chi ủy viên.

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2025 gồm:

  • Đ/c Phạm Anh Tuấn – Bí thư
  • Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đại hội cũng đã giới thiệu và bỏ phiếu thông qua 5 đ/c đi dự Đại hôi Đảng bộ Trường

  • Đ/c Phạm Anh Tuấn
  • Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • Đ/c Nguyễn Quang Dong
  • Đ/c Phan Thị Minh