Họp Khoa góp ý Đề án Vị trí Việc làm (21.8.2021)

Vào lúc 8h30 sáng ngày Thứ Bảy, 21 tháng 8 năm 2021, đã diễn ra buổi họp Khoa Toán kinh tế.

Hình thức: Online

Nội dung: Thảo luận góp ý Đề án Vị trí Việc làm của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, trưởng khoa

Trong cuộc họp các giảng viên cán bộ đã đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trong Đề án nhà trường đề xuất.

Các ý kiến đóng góp được ghi thành văn bản.