Họp khoa Tổng kết năm học 2019-2020

Nội dung cuộc họp Khoa (27/7/2020)

Chủ trì: TS.Nguyễn Mạnh Thế, trưởng khoa

Tổng kết năm học

 1. Tổng kết năm học
 2. Đánh giá công chức
 3. Định hướng

TỔNG KẾT

Các học phần đã hoàn thành

Triển khai giảng và thi trắc nghiệm trên máy đã hoàn thành tốt. Đánh giá các bên liên qua đều tốt.

Tiếp tục triển khai trong năm tới.

 • Đề xuất đánh giá học phần: 10%-20%-20%-50% cho cả ba học phần chung
 • Toán cơ bản: Giáo trình mới giảng từ K62
 • Giáo trình được đánh giá rất tốt ở trường, đưa ra bản tốt nhất
 • C. Nguyễn Cẩm Vân: Giáo trình cần thông qua Hội đồng Khoa

Rà soát đánh giá các nội dụng giảng dạy học liệu cho K62. Nộp báo cáo rà soát 10/9 nên cần có biên bản. Khoa hoàn thành vào 31/8.

Công việc Tuyển sinh K62, với ba ngành đào tạo

 • Vẫn đang triển khai hoạt động
 • Trong hai tuần tới là cao điểm, quyết định, các thầy cô tập trung hỗ trợ
 • Live stream, dự định sau thời gian thi tuyển, làm đợt sau vào thời điểm phù hợp
 • Tuyển sinh Lyon, công việc chuẩn bị ôn tập thi

Đánh giá thi đua:

 • Tiêu chuẩn 15% CSTĐ (7), 16 Giấy khen HT
 • BM TKT: 3CSTĐ + 6 GK; BM TCB: 3CSTĐ + 7 GK; BM TTC: 1CSTĐ + 3 GK

Lớp Khoa học dữ liệu

 • Định hướng mới, có tính tiên phong trong đào tạo bậc ĐH
 • Ứng dụng: tài chính, marketing, quản trị nhân lực
 • Cách tiếp cận, phương pháp, lập trình, toán, hướng phát triển
 • Giao thoa về giảng dạy giữa các bộ môn
 • Xây dựng nội dung các môn học
 • Hoàn thành tốt nhất các lĩnh vực đảm nhận

Vấn đề thành lập trường Khoa học và Công nghệ

 • Chủ động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Định hướng phát triển riêng: AI trong kinh tế và quản lí, kinh doanh

T. Huy:

 • Đề án ODA tài trợ, định hướng Smart Uni, trong đó có trường ĐH Khoa học và Công nghệ
 • Chủ động tham gia các chương trình đặc thù
 • Các môn học để giảng dạy chương trình của khoa
 • Khai thác nguồn lực của mình

 

HỌP CÔNG ĐOÀN

Thông báo tài chính công đoàn

Bình bầu thi đua: 7 công đoàn viên xuất sắc:

 • Phan Thị Minh, Hoàng Bích Phương, Bùi Quốc Hoàn, Phạm Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thi Liên, Nguyễn Thị An

Giỏi việc trường đảm việc nhà, nữ công

 • Nguyễn Phương Lan, Trần Chung Thủy, Nguyễn Cẩm Vân