Họp lớp lần đầu Khóa 60 (15+16.8.2018)

Theo kế hoạch của nhà trường, các lớp Toán kinh tế và Toán tài chính Khóa 60 mới Nhập học đã có buổi gặp đầu tiên.

Lớp Actuary K60: 15.8.2018

Lớp Toán kinh tế: 16.8.2018: Từ 7h00 đến 7h50.

Lớp Toán tài chính: 16.8.2018: Từ 8h00 đến 8h50.

Với lớp Toán kinh tế: có sự có mặt của thầy Bùi Dương Hải – phó Trưởng BM Toán kinh tế, thầy Nguyễn Hải Dương – cố vấn học tập, cô Phan Thị Minh – trợ lý khoa.

Với lớp Toán tài chính, có sự có mặt của thầy Hoàng Đức Mạnh – Trưởng BM Toán tài chính, thầy Phùng Minh Đức – cố vấn học tập.

 

Tại các buổi họp, các cố vấn học tập đã trao đổi các vấn đề về đăng ký học, đăng kí thông tin, và các thông báo của nhà trường.

Sau đó các lớp đã tổ chức ứng cử chức danh cán bộ lớp. Với lớp Toán kinh tế, trong 6 ứng viên đã chọn ra hai người làm cán bộ tạm thời, sau một thời gian sẽ phân định lớp trưởng lớp phó. Với lớp Toán tài chính, đã ứng cử và bầu cử Lớp trưởng và Lớp phó.

 

Một số hình ảnh

Lớp Actuary

 

 

Lớp Toán kinh tế 60 nghe thông tin từ Cố vấn học tập – thầy Nguyễn Hải Dương

 

Các ứng cử viên Cán bộ lớp trình bày

Các ứng cử viên cán bộ lớp trình bày

 

Ảnh chung lớp Toán kinh tế 60

 

Lớp Toán tài chính K60