ISFA: Thi tuyển Khóa 9 (28 – 31.8.2023)

Chương trình Đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ Actuary, liên kết với đại học Lyon 1 – Pháp đã trải qua 8 khóa.

Kì thi tuyển sinh khóa 9 được tổ chức vào ngày từ 28 đến 31 tháng 8 năm 2023.