Job & Intership Fair: Kết nối Doanh nghiệp – Sinh viên 2022

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức với sinh viên Ngành Toán Kinh tế, Chương trình Actuary, Chương trình Khoa học dữ liệu thuộc Khoa Toán kinh tế nói riêng, và sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân nói chung, Khoa Toán Kinh tế tổ chức ngày hội “Kết nối Doanh nghiệp – Sinh viên”, gọi tắt là MFE Job Fair.

Thời gian: 7:30 đến 11:00, Thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường lớn A2, khu vực Hội trường và sảnh A1-A2

Đối tượng:

  • Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và tuyển chọn thực tập
  • Các sinh viên, cử nhân có nhu cầu thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm

Hoạt động dự kiến tại Hội trường lớn

  • 7:30 – 8:00: Đón tiếp
  • 8:00 – 8:15: Khoa Toán kinh tế giới thiệu về các chương trình đào tạo: Actuary & Quản trị rủi ro; Khoa học dữ liệu, Toán Kinh tế, Toán Tài chính
  • 8:15 – 8:45: Chia sẻ của chuyên gia về nhu cầu nhân sự các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Actuary & Quản trị rủi ro

Hoạt động tại các khu vực khác: Kết nối giữa các doanh nghiệp với sinh viên

  • Giới thiệu doanh nghiệp
  • Phỏng vấn chuyên môn
  • Giải đáp thắc mắc
  • Hoạt động tuyển dụng và thực tập

Liên hệ: TS. Nguyễn Quang Huy, 0917561985