K62 – Toán kinh tế

Danh sách lớp Toán kinh tế – K62

(2020 – 2023)

TT Mã sv Họ Tên DB
1 11200020 Nguyễn Văn An 02/09/2002
2 11200030 Vũ Hồng An 03/08/2002
3 11200321 Nguyễn Vũ Xuân Quốc Anh 05/10/2002
4 11200449 Vũ Thị Tuyết Anh 25/01/2002
5 11200497 Văn Việt Bách 02/03/2002 Không tiếp tục
6 11200655 Nguyễn Quốc Chính 21/06/2002
7 11200657 Nông Quốc Chính 16/11/2002
8 11200924 Nguyễn Tiến Dũng 23/04/2002
9 11201228 Phan Thị 28/03/2002
10 11201582 Đào Huy Hoàng 13/12/2002
11 11201684 Hoàng Quốc Hưng 05/10/2002
12 11201761 Nguyễn Thị Hường 11/03/2002
13 11201860 Nguyễn Thị Huyền 15/04/2002
14 11202034 Phạm Thị Lan 23/11/2002
15 11202089 Đặng Thị Linh 16/09/2002
16 11202214 Nguyễn Thị Linh 06/03/2002
17 11202637 Nguyễn Thị Trà My 26/10/2002
18 11202858 Nguyễn Thị Ngọc 09/08/2002
19 11203005 Hoàng Yến Như 02/03/2002
20 11203123 Nguyễn Sỹ Phúc 12/02/2002
21 11203326 Nguyễn Trần Nhật Quyên 23/04/2002
22 11203348 Đặng Thị Quỳnh 16/03/2002
23 11203429 Nguyễn Ngọc Sáng 25/06/2002
24 11203483 Nguyễn Thị Thục Tâm 14/03/2002
25 11203613 Đinh Phương Thảo 09/11/2002
26 11203786 Nguyễn Thị Thoa 01/12/2002
27 11203925 Nguyễn Văn Tiến 17/08/2002
28 11204814 Đỗ Huy Đức 14/06/2002
29 11205500 Vũ Gia Huy 22/11/2002
30 11205603 Nguyễn Minh Khánh 29/09/2002
31 11205825 Nguyễn Phương Linh 03/08/2002
32 11205863 Phạm Thị Diệu Linh 10/03/2002
33 11206346 Nguyễn Hồng Ngọc 19/07/2002
34 11206362 Phương Xuân Quang Ngọc 08/12/2002
35 11206666 Mai Minh Quân 11/02/2002
36 11206773 Nguyễn Tấn Sang 29/03/2002
37 11207509 Lý Tuệ Xuân 25/04/2002 Không tiếp tục
38 11208019 Hồ Thị Trang 03/08/2002
39 11208056 Lương Huyền Trang 05/12/2002
40 11208135 Phạm Thị Huyền Trang 13/12/2002
41 11208138 Phạm Thị Quỳnh Trang 22/11/2002
42 11208160 Trần Thị Huyền Trang 03/12/2002
43 11208227 Lâm Nhật Trung 23/09/2002
44 11208234 Nguyễn Đức Trung 05/12/2002
45 11208438 Trần Bảo Yến Vân 11/03/2002
46 11207514 Trần Thị Như Ý 24/04/2002