Kế hoạch dự tuyển NCS – năm 2016 – ngày 30/5/2016

Kế hoạch dự tuyển NCS năm 2016 chuyên ngành Toán Kinh tế:

9h30 – 10h30, ngày 30/5: các ứng viên NCS gặp mặt với BCN Khoa, tại VP Khoa

14h00 – 17h00, ngày 30/5: các ứng viên NCS trình bày tóm tắt dự định nghiên cứu của mình.

Trình bày: các ứng viên chủ yếu tập trung vào: chủ đề dự định nghiên cứu, điểm mới so với các nghiên cứu trước, kết quả nghiên cứu mong đợi, tính khả thi của số liệu, trong vòng 10 phút, trình bày miệng, không dùng máy chiếu

Danh sách hội đồng và thứ tự trình bày: 

Họ và tên

Danh sách hội đồng

G.v hướng dẫn dự kiến

Thời gian

1. Phạm Ngọc Toàn

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

2. TS. Nguyễn Mạnh Thế

3. TS. Hoàng Đức Mạnh

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Nguyễn Thị Minh

14h00-14h20

2. Lê Thị Anh

1. PGS. TS Nguyễn Thị Minh

2. TS. Nguyễn Mạnh Thế

3. TS. Tống Thành Trung

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. PGS.TS Nguyễn Khắc Minh

Nguyễn Thị Minh

14h20-14h40

3. Lê Quỳnh Nhung

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

2. TS. Nguyễn Mạnh Thế

3. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

14h40 -15h00

4. Triệu Tất Đạt

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

2. TS. Cao Xuân Hòa

3. TS. Nguyễn Mạnh Thế

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. GS. TS. Nguyễn Khắc Minh

Cao Xuân Hòa

15h00-15h20

5.Thân Văn Đính

1. GS.TS. Nguyễn Quang Dong

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

3. TS. Cao Xuân Hòa

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. TS. Vũ Quốc Huy

 

Cao Xuân Hòa

15h20-15h40

6. Trần Thị Hà

1. GS.TS. Nguyễn Quang Dong

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

3. PGS.TS. Ngô Văn Thứ

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. TS. Vũ Quốc Huy

GS. Nguyễn Quang Dong

TS Nguyễn Mạnh Thế

15h40-16h00

7. Vũ Thị Bích Ngọc

1. GS.TS. Nguyễn Quang Dong

2. PGS.TS Ngô Văn Thứ

3. TS. Nguyễn Mạnh Thế

4. TS. Nguyễn Mạnh Hải

5. TS.Vũ Quốc Huy

 

GS Nguyễn Quang Dong

16h00-16h20

8. Nguyễn Văn Trượng

1. Nguyễn Quang Dong

2. Nguyễn Mạnh Thế

3. Ngô Văn Thứ

4. Nguyễn Mạnh Hải

5. Vũ Quốc Huy

Nguyễn Mạnh Thế

16h20-14h00

 

Nếu ứng viên nào có vấn đề gì về thời gian hoặc có đề xuất gì khác, đề nghị liên lạc sớm với: Cô Nguyễn Thị Minh: 0972652898,  hoặc thầy Nguyễn Mạnh Thế 0904620505

 

Văn phòng Khoa