Khai thác hệ thống CSDL của FiinPro (Tháng 8/2021)

Thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY.

Username và Password của Khoa trong khu vực Nội bộ: TẠI ĐÂY.

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
– Bộ Cơ Sở Dữ Liệu Kinh Tế – Tài Chính – Vĩ Mô: TẠI ĐÂY.
– Bộ dữ liệu Phân tích Chứng khoán: TẠI ĐÂY.
Nhận Báo cáo phân tích từ FiinGroup: điền vào form TẠI ĐÂY.
Truy cập trên máy chủ tại Thư viện Trường.