TB: Tuyển dụng Giảng viên các ngành Data science, Actuarial Science, Math Finance, Applied Math,…

Khoa Toán Kinh tế tuyển dụng giảng viên các ngành Data science, Actuarial Science, Math Finance,  Applied Math,…

Chi tiết dưới đây:

(Click here) Mo ta VTVL – final

Các ứng viên liên hệ:

  • TS. Nguyễn Quang Huy – Phó Trưởng khoa Toán kinh tế

SĐT: 091 756 1985; Email: huynqtkt@neu.edu.vn

Thời hạn:

 

Bộ môn Mô tả công việc Trình độ chuyên môn Yêu cầu về kinh nghiệm công tác, trình độ ngoại ngữ, tin học Các yêu cầu khác
Bộ môn Toán Tài chính

Số lượng: 4

-Tham gia giảng dạy các môn học
chuyên ngành của chương trình cử nhân Actuary, chương trình cử nhân Toán tài chính, và chương trình liên thông cử nhân-thạc sỹ liên kết với đại học Lyon I – Cộng hòa Pháp.
– Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo mới của Khoa Toán kinh tế: Chương trình đào tạo tài chính định lượng, chương trình đào tạo quản trị rủi ro.
– Tham gia giảng dạy các lớp bồi
dưỡng trình độ, chứng chỉ về định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro, tài chính định lượng của Trung tâm Giải pháp định lượng cho các ngân hàng, công ty bào hiểm.
– Tham gia vào các hoạt động tư vấn nghiệp vụ trong tài chính, bảo hiểm như: xây dựng mô hình định phí, mô hình tính dự phòng, xây dựng mô hình quản trị rủi ro …
– Tham gia vào các nhóm nghiên cứu của khoa để công bố quốc tế hoặc chủ động thành lập nhóm nghiên cứu theo sở trường.
-Tham gia vào các hoạt động khác của Khoa: tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên,
– Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên một trong các chuyên ngành: Toán
tài chính (Mathematical finance), tài chính định lượng (quantitative
finance), khoa học định phí (actuarial science), quản trị rủi
ro (risk management), toán
ứng dụng (applied mathematics), thống kê, xác suất ứng dụng  (statistics, applied probability)
– Giảng viên có khả năng lập trình thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập
trình để phục vụ công việc (R, SAS, Python, MATLAB …)
– Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong các Phòng/ban/khối Actuary/quản trị rủi
ro/đầu tư tài chính… tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, các công ty kiểm toán, tư vấn.
– Ưu tiên ứng cử viên tốt nghiệp tại các trường đại học trong Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2022.
– Trong trường hợp ứng cử viên tốt nghiệp tại các trường trong nước, yêu
cầu giảng viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên.
– Ưu tiên các ứng cử viên đã có các chứng chỉ hành nghề trong
định phí bảo hiểm (của SOA, IFoA, CAS), chứng chỉ quản trị rủi ro FRM, chứng chỉ đầu
tư tài chính CFA.
– Độ tuổi tối đa cho ứng cử viên có trình độ Tiến sỹ là 40, có trình độ Thạc sỹ là 35
– Đáp ứng đầy đủ các yên cầu tuyển dụng khác của nhà trường
Bộ môn Toán Kinh tế

Số lượng: 06

-Tham gia giảng dạy các môn học
chuyên ngành của chương trình cử
nhân Khoa học dữ liệu trong kinh tế
và kinh doanh, chương trình cử nhân Toán Kinh tế, và chương trình liên thông cử nhân-thạc sỹ liên kết với đại học Lyon I – Cộng hòa Pháp.
– Tham gia xây dựng và hoàn thiện các môn học định hướng chuyên sâu cho sinh viên chương trình khoa học dữ liệu.
– Tham gia giảng dạy các lớp bồi
dưỡng trình độ, kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình trên dữ liệu… Trung tâm Giải pháp định lượng cho các doanh nghiệp.
– Tham gia vào các hoạt động của
Data science Lab, hỗ trợ sinh viên
trong Lab.
– Tham gia vào các nhóm nghiên cứu
của khoa để công bố quốc tế hoặc chủ
động thành lập nhóm nghiên cứu theo
sở trường.
-Tham gia vào các hoạt động khác của Khoa: tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên.
– Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên một trong các chuyên ngành: Khoa
học dữ liệu (Data science), Khoa học máy tính (computer science), kỹ sử máy tính (computer engineering), toán ứng dụng (applied mathematics)
– Giảng viên thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình trong khoa học dữ liệu (Python, R hoặc các phần mềm khác).
– Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong các Phòng/ban/khối/trung
tâm dữ liệu, chuyển đổi số… tại các doanh nghiệp, công ty công nghệ, các ngân hàng, tổ chức tài chính.
– Ưu tiên ứng cử viên tốt nghiệp tại các trường đại học trong Top 500 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp
hạng QS World University Rankings
2022.
– Trong trường hợp ứng cử viên tốt nghiệp tại các trường trong nước, yêu
cầu giảng viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên.
– Ưu tiên ứng cử viên hoàn thành các chứng chỉ uy tín về khoa học
dữ liệu như IBM Data Science Professional Certificate, HarvardX’s Data Science
Professional Certificate, Azure Data Scientist Associate by Microsoft, Senior Data Scientist by DASCA
– Độ tuổi tối đa cho ứng cử viên có trình độ Tiến sỹ là 40, có trình độ Thạc sỹ là 35
– Đáp ứng đầy đủ các yên cầu tuyển dụng khác của nhà trường.
Bộ môn Toán Cơ bản

Số lượng: 02

– Giảng dạy theo quy định chức danh nghề nghiệp của giảng viên giảng dạy các môn học trong lĩnh vực Toán – Tin ứng dụng.
– Nghiên cứu trong lĩnh vực Toán –
Tin ứng dụng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định về nhiệm vụ của giảng  viên.
– Tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên và có bằng Thạc sĩ
hoặc Tiến sĩ thuộc một trong các ngành:
+ Toán học
+ Toán ứng dụng
+ Toán – Tin
+ Công nghệ thông tin
– Có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực Toán – Tin ứng dụng.
– Ưu tiên:
+ Ứng viên có trình độ Tiến sĩ
+ Ứng viên được đào tạo ở nước ngoài.
+ Ứng viên có bài báo ISI/Scopus
– Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu ứng viên học ở nước ngoài
làm luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).
– Ứng viên thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (R, Python, SAS, MATLAB …)
– Có sức khoẻ tốt – Cam kết làm việc lâu dài tại bộ môn
– Độ tuổi tối đa cho ứng cử viên có trình độ Tiến sỹ là 40, có trình độ Thạc sỹ là 35