Lễ hội Khoa 28 năm – nhân 40 năm thành lập Trường (1996)

Nhân 40 ngày Thành lập Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (1956 – 2006) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, khoa Toán kinh tế tổ chức Lễ hội khoa 28 năm.

Quang cảnh Lễ hội Khoa Toán kinh tế
Quang cảnh lễ hội Khoa tại Nhà Văn Hóa

 

GS.TS. Nguyễn Tấn Lập, trưởng khoa đầu tiên phát biểu
GS.TS. Trần Túc, trưởng khoa đương nhiệm phát biểu
TS. Nguyễn Thế Hệ, phó Trưởng khoa phát biểu

 

Từ trái qua: Đặng Quế Vinh – Nguyễn Thế Hệ – Trần Túc – Ngô Văn Thứ – Nguyễn Văn Năm – Lưu Ngọc Cơ – Nguyễn Nhật Lệ – Phạm Ngọc Luân – Lê Văn Hốt – Hoàng Văn Khoan – Trần Thái Ninh – Tô Hỷ – Lê Bộ – Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Chu Tân – Nguyễn Quang Dong – Hàn Viết Thuận – Nguyễn Hữu Kháng – Phạm Xuân Sinh.
Từ trái qua: Nguyễn Quang Dong – Đặng Quế Vinh – Nguyễn Thế Hệ – Trần Túc – Ngô Văn Thứ – Lê Văn Hốt – Lưu Ngọc Cơ – Hoàng Văn Khoan – Chu Tân – Lê Bộ – Nguyễn Hữu Kháng – Trần Thái Ninh – Hàn Viết Thuận – Tô Hỷ

 

GS.TS. Trần Túc – trưởng khoa đương nhiệm (thế hệ thứ ba) và PGS.TS. Hoàng Văn Khoan, trưởng khoa thế hệ thứ hai

 

Từ trái qua; Hàng trên: Hồ Sỹ Viễn – Nguyễn Thế Hệ – Hàn Viết Thuận – Nguyễn Dưỡng – Ngô Văn Thứ. Hàng dưới: Nguyễn Mạnh Thế – Nguyễn Quang Dong – Hoàng Đình Tuấn – Lưu Ngọc Cơ – Hoàng Văn Khoan – Lê Văn Hốt – Trần Túc.

Từ trái qua; Hàng trên: Hàn Viết Thuận – Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Phạm Xuân Sinh – Nguyễn Hữu Kháng – Nguyễn Văn Tý – Lê Bộ – Tô Hỷ. Hàng dưới: Hoàng Văn Khoan – Phạm Ngọc Luân – Lê Đình Thúy – Trần Túc – Nguyễn Nhật Lệ – Dương Thanh Mai – Lê Văn Hốt