Lễ bổ nhiệm vị trí quản lý – Trưởng Bộ môn Toán tài chính

Vào chiều ngày 22/4/2015, tại phòng họp G2 N10, Ban Giám hiệu ĐH KTQD đã tổ chức lễ Bổ nhiệm vị trí quản lý cho một số cán bộ quản lý.

Trong lễ bổ nhiệm này, TS. Hoàng Đức Mạnh đã nhận Quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Toán tài chính – khoa Toán kinh tế.

Chúc mừng và chúc TS. Hoàng Đức Mạnh hoàn thành tốt vị trí của mình góp phần làm phát triển Chuyên ngành, Bộ môn, Khoa và Trường.

Bản tin của trường ĐHKTQD TẠI ĐÂY.

Một số hình ảnh