Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng

THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm GS.TS. Trần Thọ Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp tục nhiệm kỳ 2013 – 2018

Thời gian: 8h00 ngày Thứ Hai, 22 tháng 9 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A.

Kính mời: Các Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn, Tiến sỹ, Giảng viên chính, Chuyên viên chính (đã có giấy mời) và các giảng viên không có giờ giảng.

Lưu ý về trang phục: lễ phục (nam complet hoặc sơ mi trắng, nữ áo dài)

Văn phòng khoa.