Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Trưởng khoa (21/3/2014)

Vào 16h00 ngày Thứ Sáu 21/3/2014 đã diễn ra lễ Trao Quyết định Bổ nhiệm vị trí Phó trưởng khoa, trong đó có Phó trưởng khoa Toán kinh tế: Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Thế.

Một số hình ảnh: