[TKT + TTC] Lịch thi kỳ hè 2019

Lớp Ngày Ca Gảng đường CBCT Làm đề Trả điểm
XSTK (2018H)_1 21/8 4 A2_108, 109 Hưng, Dương, Trang, P. Minh + 4 S  20/8

(Tú)

30/8
XSTK (2018H)_2 21/8 3 A2_101, 102 Hưng, Dương, Trang, P. Minh S  20/8

(Tú)

30/8
XSTK (2018H)_3 21/8 4 A2_101, 102 Hưng, Dương, Trang, P. Minh + 4 S  20/8

(Tú)

30/8
KTL (2018H)_1 22/8 3 A2_108, 109 Hưng, Phương, Dương, Trang, Huyền, P. Minh + 6 S  21/8

(Hải)

2/9
KTL (2018H)_2 22/8 3 A2_101, 102 Hưng, Phương, Dương, Trang, Huyền, P. Minh + 6 S  20/8

(Hải)

2/9
KTL (2018H)_3 22/8 3 A2_103, 105 Hưng, Phương, Dương, Trang, Huyền, P. Minh + 6 S  21/8

(Hải)

2/9