Lịch trình Chuyên đề thực tập (1/8 – 11/12/2016)

Thông báo của nhà trường TẠI ĐÂY.

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

 

Thời gian thực tập: 18 tuần, từ 1/8/2016 đến 11/12/2016.

Tuần đầu: Đăng ký và xét thực tập cho sinh viên

Tuần tiếp theo: phân công giảng viên hướng dẫn: thời hạn 13/8

Thời gian thực tập: 15 tuần.

Thời gian nộp bài cuối: 11/12/2016.

 

Thời hạn nộp điểm và đưa lên mạng: 15/1/2017.

Lưu ý: thời gian kéo dài về sau để sử dụng chương trình kiểm tra việc sao chép của chuyên đề. Các bài chuyên đề sao chép quá nhiều sẽ không được chấp nhận.