Lịch tuần khoa 19/02 – 25/02/2024

Thứ Hai (19/2)

  • 6h30: Bàn giao sinh viên khóa 65 đi học GDQP&AN năm 2024 (Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ Đô).

Mời: Đại diện khoa, thầy cô được phân công và thầy cô quan tâm – Tại: Sảnh Nhà A1

Thứ Tư (21/2)

  • 9h00: Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường năm 2024.

Mời: T. Dong, T. Huy, T. Hải – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (22/2)

  • 8h00: Tọa đàm đối thoại chính sách: “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Trường Công nghệ.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (23/2)

  • 14h00: Seminar sinh hoạt khoa học định kỳ: “How Information Design Shapes Optimal Selling Mechanisms”, Trình bày: TS. Hien Pham – Toulouse School of Economics

Mời: Các thầy cô trong khoa có quan tâm – Tại: Phòng họp 1109 – A1