Lịch tuần khoa từ 1/4 – 8/4/2024

Thứ Ba (2/4)

  • 8h00: Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường về đánh giá, nhận xét đối với viên chức quản lý Trưởng đơn vị (P.TC-KT, P.TT-PC, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, TT.UDCNTT).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng của Trường về đánh giá, nhận xét đối với viên chức quản lý Trưởng đơn vị (K.BĐS&KTTN, K.BH, K.Đầu tư, K.KH&PT, K.KT&QLNNL, K.KHQL, K.Luật, K.LLCT, K.NNKT, K.TKT, V.CNTT&KTS, BM.GDTC)

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (3/4)

  • 16h00: Ban Giám hiệu gặp mặt Đội tuyển Olympic Toán học Quốc gia năm 2024.

Mời: T. Thế, C. Vân, T. Thông, T. Bách, T.Quý – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (4/4)

  • 15h00: NCS. Nguyễn Thị Liên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam – Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. 

Mời: Các thành viên HĐ, các thầy cô quan tâm – Tại: P501 Nhà A2

Thứ Sáu (5/4)

  • 10h00: Hội nghị toàn thể đơn vị Khoa Toán Kinh tế về công tác cán bộ (Trưởng đơn vị).

Mời: Toàn thế CBGV khoa (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống) – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp giao ban công tác Quý.

Mời: T. Thế, C. Vân, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (6/4)

  • 7h30: Trao bằng thạc sĩ năm 2024.

Mời: Đại diện khoa, Bộ môn; Các thành viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn nghiên cứu và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2