Lịch tuần khoa từ 1/6 – 7/6/2020

Thứ Hai (1/6)

  • 15h30: Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các địa phương.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp  B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (2/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM

Thứ Tư (3/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM

Thứ Năm (4/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM

  • 9h00: Tập huấn cho Bộ môn về sử dụng phần mềm tổng thể, module NCKH và phân công giảng dạy, thanh toán giờ giảng.

Mời: T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy – Tại: Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

  • 14h00: Hội nghị toàn thể viên chức của khoa bầu đại biểu dự Hội nghị bầu Hội đồng trường.

Mời: Toàn thể CBGV khoa – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Sáu (5/6)

  • 16h30: NCS Lê Thái Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình toán kinh tế đánh giá suất sinh lời của giáo dục và vai trò phát tín hiệu của giáo dục sau phổ thông Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Thành viên Hội đồng và các thầy cô quan tâm – Địa điểm: P501 Nhà A2