Lịch tuần khoa từ 10/2 – 16/2/2020

Thứ Ba (11/2)

  • 14h00: Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy, văn bằng 2, liên thông năm 2020.

Mời: Các thành viên – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (14/2)

  • 8h00: Hội nghị đánh giá, phân loại công chức.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1