Lịch tuần khoa từ 10/5 – 16/5/2021

Thứ Hai (10/5)

  • 18h00: Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường).

Mời: Các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ của Trường – Tại: Phòng TVTS, tầng 16, Nhà A1

Thứ Ba (11/5)

  • 9h00: Họp giới thiệu thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành kinh tế.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (12/5)

  • 8h00: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ,VLVH) tại Trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (phiên họp thứ 3) và Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường (phiên họp thứ 2).

Mời: Các TV tổ công tác – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (13/5)

  • 8h00: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Mời: Các thành viên Tổ công tác – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 9h30: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (14/5)

  • 9h30: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1