Lịch tuần khoa từ 10/6-16/6/2024

Tuần 24

 
Thứ/ ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
10/6
15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp giao ban công tác tháng.

 

T. Huy

 

16h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Ban Chấp hành Công đoàn Trường làm việc với Công đoàn bộ phận về công tác rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033. T. Hoàn

 

Thứ Ba

11/6

8h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 19: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development), ICSEED 2024.
ONLINE/OFFLINE.
Đại diện khoa
8h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường cho ý kiến về CTĐT CLC Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF và rà soát, cập nhật CTĐT TT, CLC, POHE khóa 66. T. Huy, T. Dong

 

10h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức Lễ Khai giảng, Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

 

T. Thế

 

 

 

 

13h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 19: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development), ICSEED 2024.
ONLINE/OFFLINE.
Đại diện khoa

 

Thứ Tư

12/6

8h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

 

T. Huy

 

8h30

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

 

T. Huy, T. Thế

 

9h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học cơ sở. T. Huy

 

9h30

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa học cơ sở.

 

T. Huy, T. Thế

 

10h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Công nghệ thông tin.

 

T. Huy

 

10h30

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Công nghệ thông tin.

 

T. Huy

 

11h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 1 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý.

 

T. Huy

 

11h30

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 2 quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý.

 

T. Huy

 

Thứ Năm 

13/6

8h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 

Tập huấn về hoạt động phỏng vấn trong Đánh giá ngoài các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA (Phiên thứ Nhất).

 

T. Thế; Giảng viên được điều động tham gia phỏng vấn và các giảng viên tham gia viết Báo cáo tự đánh giá của các CTĐT.

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Họp chuẩn bị tổ chức khóa đào tạo, tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng; kiểm định trong nước và quốc tế T. Dong

 

7h30-17h30

A2-503, 504, 505

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp lớp Actuary K62 Các thành viên trong HĐ
Thứ Sáu

14/6

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Họp giao ban tuần.

 

T. Huy

 

7h30-17h30

A2-503, 504, 505

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp lớp DSEB K62 Các thành viên trong HĐ