Lịch tuần khoa từ 10/8 – 16/8/2020

Thứ Hai (10/8)

  • 9h00: Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và triển khai hệ thống LMS cho học kỳ I năm học 2020-2021.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (11/8)

  • 8h00: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời: 26 thầy cô có giấy triệu tập thuộc đối tượng sau: Trưởng, phó trưởng đơn vị: Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó trưởng bộ môn; Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sĩ khoa học; Tiến sĩ; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (12/8)

  • 9h00: Họp triển khai rà soát chương trình Toán kinh tế và 2 chương trình tiếng anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn, T. Hưng, T. Hải – Tại: VPK

  • 15h30: Họp về quy trình xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên ĐHCQ.

Mời: Các thành viên Hội đồng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (13/8)

  • 9h00: Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo các trung tâm trực thuộc trường, trung tâm trực thuộc các Khoa/Viện về phương hướng hoạt động NCKH.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (14/8)

  • 7h45: Hội nghị Đại biểu bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời: Các viên chức, người lao động được triệu tập dự Hội nghị – Tại: Hội trường A2

– 09h00, thứ Tư ngày 12/8/2020: Hướng dẫn cơ bản về LMS, TEAMS chuẩn bị cho học kỳ mới.Thành phần: Đ/c Thủy (Giám đốc), cùng các CBGV trong trường có quan tâm. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT UDCNTT. Địa điểm: Phòng máy tính 612 Nhà A2.
– 09h00, thứ Năm ngày 13/8/2020: Hướng dẫn nâng cao về LMS, TEAMS chuẩn bị cho học kỳ mới.Thành phần: Đ/c Thủy (TT. UDCNTT), cùng các cán bộ, giảng viên trong trường có quan tâm.Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT UDCNTT. Địa điểm: Phòng máy tính 612 Nhà A2.