Lịch tuần khoa từ 11/01 – 17/01/2021

Thứ Ba (12/1)

  • 14h30: Họp Tổ xây dựng Quy chế đánh giá, phân loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A Nhà A1

Thứ Tư (13/1)

  • 16h30: Họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC, người LĐ năm 2021

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp 5B-A1

Thứ Năm (14/1)

  • 9h00: Họp thảo luận các hoạt động của Khoa, Bộ môn.

Mời: T. Thế, T. Huy, Trưởng, Phó các BM, Cô Minh (Trợ lý), T. Dong, Cô Nguyễn Minh, Cô Phương – Tại Phòng họp 1108

  • 10h30: Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Khoá 62 hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên.

Mời: T. Kiên Trung, Đại diện Chi ủy – Tại: Phòng B101-102 Nhà A2

  • 14h30: Họp về Giáo trình Kinh tế lượng 

Mời: T. Dong, Cô Minh, T. Thế, T. Hưng, T. Hải – Tại: Phòng 1108

Thứ Sáu (15/1)

  • 10h00: Lễ công bố báo cáo của NEU-JICA “Đánh giá các chính sách ứng phó với Covid-19 và các khuyến nghị”.

Mời: T. Thế, TV nhóm NC – Tại: Phòng họp B Nhà A1

  • 13h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, Đợt tháng 1/2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C Nhà A1

  • 15h00: NCS Phan Văn Cương bảo vệ Luận án cấp cơ sở

Mời: Cô Minh, T. Thế, T. Hưng, các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng 1109

 

Màu xanh (bổ sung)