Lịch tuần khoa từ 11/10/2021-17/10/2021

Thứ Hai (11/10)

 • 9h00: Tập huấn và hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (12/10)

 • 9h30: Báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị triển khai công tác sinh viên và pháp chế năm học 2021-2022.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (13/10)

 • 14h00: Hội nghị triển khai công tác sinh viên và pháp chế năm học 2021-2022.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (14/10)

 • 9h00: Triển khai viết báo cáo tự đánh giá CSĐT và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của HT – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế và chính sách”.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: Toàn thể Cán bộ, giảng viên K.KHQL; Tác giả có bài viết; Đại biểu có giấy mời và các nhà khoa học có quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (15/10)

 • 8h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019, 2020, 2021.

Mời: Các đồng chí là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2019, 2020, 2021 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp về các công việc cần thực hiện.

Mời; T. Thế, T. Huy, T. Dong, C. Nguyễn Minh, T. Phạm Tuấn, Trưởng & Phó BM, các CVHT, T. Trung(ĐTN), T. Thanh Tuấn, C.Thắm, C. Phương, C. Phan Minh, C. Lan – Tại: Phòng họp khoa 1108 (Đây là buổi họp quan trọng đề nghị các thầy cô thu xếp công việc dự họp. Thầy cô nào bận giảng có thể sắp xếp thời gian tham dự muộn)

 • 16h00: Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế, các viên chức được giao xây dựng kế hoạch công việc và dự toán NS của các đơn vị và thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán NS năm 2022 theo QĐ của Hiệu trưởng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1