Lịch tuần khoa từ 11/3 – 17/3/2024

Thứ Ba (12/3)

  • 8h30: Họ Dự án “Kĩ năng số để thành công” do tổ chức GIZ (Đức) hỗ trợ.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Phần giới thiệu “Môi trường học tập và Cơ hội học bổng tại Đài Loan” dành cho CBGV và SV Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: Các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ tư (13/3)

  • 8h30: Họ Dự án “Kĩ năng số để thành công” do tổ chức GIZ (Đức) hỗ trợ.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Năm thứ tư (14/3)

  • 9h30: Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị về Kiểm tra định chương trình đào tạo năm 2024.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

  • 14h45: Hội nghị Cán bộ chủ thực hiện quy trình kiểm soát, bổ sung quy trình nhiệm vụ 2020-2025 và 2025-2030 năm 2024 (Bước 2) và xây dựng quy trình quản lý Kiểm tra nhiệm vụ kỳ 2025-2030 (Bước 3).

Mời: T. Dong, C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h45: Hội nghị Ban Chấp hành Bộ mở rộng thực hiện quy trình điều khiển, bổ sung quy trình Thử nghiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 năm 2024 (Bước 3) và xây dựng quy trình Kiểm tra quy trình Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 4).

Mời: C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (15/3)

  • 16h00: Họp Hội đồng giá công nhận tốt nghiệp đại học chính quy 1 năm 2024.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1