Lịch tuần khoa từ 11/5 – 17/5/2020

Thứ Hai (11/5)

  • 14h00: Đại hội Chi bộ Khoa Toán kinh tế.

Mời: T. Thế, T. Huy, T.Tuấn và toàn thể các đ/c Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp 1108

  • 14h30: Họp kế hoạch livestream giới thiệu thông tin và hướng dẫn cách thức làm bài thi tuyển sinh Thạc sĩ tiêu chuẩn năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (12/5)

  • 15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy khóa 62 năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (13/5)

  • 8h30: Họp về công tác đào tạo giảng viên.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (15/5)

  • 9h00: Tập huấn Phần mềm OTS cho 20 Trưởng Bộ môn đăng ký thi trắc nghiệm trên máy tính đợt 1 năm 2020.

Mời: T. Hưng, Cô Vân – Tại: Phòng 609 tầng 6 Nhà A2