Lịch tuần khoa từ 12/10 – 18/10/2020

Thứ Hai (12/10)

  • 8h30: Khai mạc giải TAEKWONDO truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2020.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân Bóng đá – Khu Nội trú Sinh viên

  • 9h00: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2020-2021.

Mời: C.Phan Minh, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. PLan – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (13/10)

  • 8h30: Họp triển khai công tác quy hoạch các chức vụ quản lý.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (14/10)

  • 10h00: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện năng suất Việt nam.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp bàn về xây dựng môn học mới và về giảng dạy.

Mời: T. Thế, T. Huy, các thầy cô Trưởng, Phó Bộ môn – Tại: VPK

Thứ Năm (15/10)

  • 8h00: Hội thảo khoa học: “Chính sách vượt qua tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân và các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A2

  • 15h00: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1