Lịch tuần khoa từ 12/4 – 18/4/2021

Thứ Hai (12/4)

  • 10h00: Họp triển khai cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (13/4)

  • 9h00: Họp triển khai kế hoạch viết báo cáo kiểm định 6 chương trình đào tạo mới theo kế hoạch của trường.

Mời: Lãnh đạo các đơn vị đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (15/4)

  • 7h30: Hội nghị tổng kết công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên đại học chính quy năm 2021 và kế hoạch tổ chức đào tạo cho năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Trường Đại học Hùng Vương (Xe đón đại biểu xuất phát lúc 05h30 tại sảnh A1)

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (16/4)

  • 9h00: Họp Tổ công tác biên soạn Quy định về giáo trình và tài liệu học tập của Trường.

Mời: Các thành viên trong Tổ công tác theo quyết định (năm 2021) của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1