Lịch tuần khoa từ 12/7 – 18/7/2021

Thứ Tư (14/7)

  • 8h00: Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn bộ cán bộ giảng viên, nhà khoa học của Nhà trường trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung.
    ONLINE.

Mời: Các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của trường  quan tâm – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (15/7)

  • 11h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Liên thông đại học chính quy khóa 63 năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Tập thể lãnh đạo trường mở rộng về đánh giá bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo G tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (16/7)

  • 15h00: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Mạnh, C. Thủy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1