Lịch tuần khoa từ 12/8 – 18/8/2019

Thứ Hai (12/8)

  • 15h30: Họp triển khai hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Mời: T. Thế, T.Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (13/8)

  • 8h00: Đón sinh viên Toán kinh tế K61 nhập học

Mời: Toàn thể thầy cô trong khoa – Tại: VPK

  • 8h00: Họp triển khai công văn của Bộ GD&ĐT về việc cung cấp dữ liệu xây dựng hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online.

Mời: T.Thế – Tại: Phòng họp C, tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (14/8)

  • 9h00: Họp về viết Giáo trình

Mời: Các thầy cô chủ biên các giáo trình đã đăng ký năm 2017 – Tại: VPK

  • 14h00: Họp bàn kế hoạch hoạt động trung tâm.

Mời: T.Thế, T. Huy, C. Thủy – Tại: VPK

Thứ Năm (15/8)

  • 14h00: Họp về tiến độ Nghiên cứu sinh.

Mời: T. Thế, T. Huy, NCS chưa bảo vệ cơ sở các khóa và các thầy cô hướng dẫn – Tại: VPK

Thứ Sáu (16/8)

  • 9h00: Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (18/8)

9h00 – 10h00: Họp lớp Toán kinh tế K61 tại A2 – 311

14h00 – 15h30: Họp lớp Actuary K61 tại A2 – 311

15h30 – 17h00: Họp lớp DSEB K61 tại A2 – 311

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Phan Minh, T. Trung (TTC), cố vấn học tập 3 lớp.