Lịch tuần khoa từ 12/9 – 18/9/2022

Thứ Hai (12/9)

  • 8h30: Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2022.

Mời: Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2022 và các ứng viên – Tại: Phòng 501 Nhà A2

  • 8h30: Seminar: “Chiến lược để tăng khả năng được chấp nhận đăng bài quốc tế – Góc nhìn từ thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế”.

Mời: Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 64 nhập học.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (13/9)

  • 9h00: Hội nghị triển khai Đề án gia tăng công bố quốc tế giai đoạn mới.

Mời: T. Thế, đại diện LĐ các BM và đại diện các nhóm Công bố quốc tế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (14/9)

  • 8h30: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Mời: Các  đ/c Đảng viên trong Chi bộ,Viên chức quản lý trong toàn trường – Tại: Hội trường A2

  • 16h30: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.

Mời: Các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (15/9)

  • 9h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường về công tác quy hoạch.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hoàn, T. Kiên Trung, T. Dong, T. Phạm Tuấn, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (16/9)

  • 14h00: Đại hội Chi bộ khoa Toán kinh tế.

Mời: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Khách mời: T. Thế (LĐK), T. Huy, T. Hưng (ĐTĐ) – Tại: Phòng họp 1108