Lịch tuần khoa từ 13/1 – 19/1/2020

Thứ Hai (13/1)

  • 14h00: Tọa đàm Khoa học: “Chia sẻ kết quả Khảo sát việc làm sinh viên Trường Đại học KTQD trong khuôn khổ dự án EVENT”.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (16/1)

  • 9h00: Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Mời: T. Thế, toàn thể các thầy cô nghỉ hưu của khoa – Tại: Hội trường A2

  • 14h30: Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác Quý I năm 2020; Sơ kết công tác học kỳ I năm học 2018-2019; Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020.

Mời: T. Thế, T. Tuấn, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp khoa Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

Mời: Toàn thể GV khoa – Tại: Phòng họp khoa

  • 17h00: Liên hoan toàn khoa sơ kết kỳ I

Mời: Toàn thể CBGV khoa, GVKG, GVMG, GV nghỉ hưu – Tại: Tầng 17 nhà A1