Lịch tuần khoa từ 13/12-19/12/2021

Thứ Hai (13/12)

 • 14h00: Họp thảo luận về nội dung báo cáo Ban Giám hiệu các giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng, thi học phần theo hình thức trực tuyến.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 1 Nhà A1

 • 18h00: Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 năm 2021. ONLINE.

Mời: Các đ/c được cử đi học – Tại: ONLINE

Thứ Ba (14/12)

 • 19h30: Họp Tổ kiểm định của khoa

Mời: Các thầy cô trong tổ kiểm định – Tại: ONLINE

Thứ Tư (15/12)

 • 18h00: Khai giảng lớp lý luận chính trị bồi dưỡng đảng viên mới. ONLINE.

Mời: Các đ/c Đảng viên dự bị của các chi bộ tham gia lớp học – Tại: ONLINE

Thứ Năm (16/12)

 • 10h00: Gặp mặt và tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu trong năm 2021.

Mời: T. Dong, C.PMinh, T. Hòa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (17/12)

 • 18h00: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường và sinh viên năm 2021.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (18/12)

 • 16h00: Lễ Kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo Kế toán và 30 năm thành lập Viện Kế toán – Kiểm toán.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2