Lịch tuần khoa từ 13/5 – 19/5/2024

Tuần 20

 
Thứ / ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
13/5
9h30
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Họp triển khai cập nhật Cổng thông tin điện tử của Trường. T. Minh Hoàng
Thứ Ba

14/5

8h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tập huấn Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng, đại diện lãnh đạo Khoa/Viện và viên chức được phân công 
10h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Hội nghị giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giáo sư các cấp năm 2024. T. Huy, T. Dong
13h30

Phòng họp 1109

Họp rà soát hoàn thiện đề cương các môn học trong CTĐT

 

T. Thế, T. Mạnh, T. Hải

 

14h00

Phòng họp 1108

Họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội Open Day 2024

 

Mời T. Huy (HT)

T. Thế, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàng, C. Phương, C. Thùy Trang, T. Kiên Trung, C. Thắm, C. Liên, T. Tuấn Long, C. Vân, T. Hoàn,T. Tuyến, C. Lan

Thứ Tư

15/5

9h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tọa đàm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2024: Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai. T. Huy, T. Dong, T. Thế

 

11h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp chuẩn bị tổ chức Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – các ngành/chương trình đào tạo mới T. Huy, T. Minh Hoàng, T. Thành
15h00

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Họp Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng ứng tuyển vào các đơn vị: Khoa Toán Kinh tế – Trường Công nghệ; Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE; Trạm Y tế. Các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng.

 

Thứ Năm

16/5

8h00 – 17h00

Phòng họp theo lịch 

Bảo vệ chuyên đề thực tập lớp TKT K62 (Theo lịch phân nhóm) Các thành viên Hội đồng bảo vệ cấp khoa theo lịch phân nhóm
18h00

Thư viện Phạm Văn Đồng

Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – Các ngành/chương trình mới tuyển sinh năm 2024. T. Huy, T. Minh Hoàng

 

Thứ Sáu

17/5

8h30

Phòng 214 Nhà A1

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Các đơn vị thuộc Trường

 

9h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp chuẩn bị tổ chức sự kiện “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 – NEU Open Day” vào ngày 26/5/2024 Ban Giám hiệu Trường Công nghệ

 

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp giao ban tuần. T. Huy