Lịch tuần khoa từ 13/7 – 19/7/2020

Thứ Hai (13/7)

  • 15h00: Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá hệ thống môn học/học phần và hệ thống giáo trình, học liệu thuộc chương trình đào tạo ĐHCQ của Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (15/7)

  • 14h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học với sinh viên đại học hệ chính quy năm 2020

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở.

Mời: T. Dong, C. Ng Minh – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (10/7)

  • 10h00: Ban Giám hiệu làm việc với giảng viên chưa đi học Tiến sĩ theo cam kết hợp đồng làm việc.

Mời: Giảng viên tuyển dụng từ 2015 đến nay chưa đi học Tiến sĩ theo yêu cầu của hợp đồng làm việc – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

                        Nhắc: Các thầy cô nộp giấy khen HGS cho các cháu trong tuần này!