Lịch tuần khoa từ 13/9/2021-19/9/2021

Thứ Hai (13/9)

  • 15h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ nhất)

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: ONLINE

Thứ Ba (14/9)

  • 15h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ hai)

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: ONLINE

Thứ Tư (15/9)

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021.

Mời: T. Thế – Tại: ONLINE

  • 15h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ 3)

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: ONLINE

Thứ Năm (16/9)

  • 8h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ 4).

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: ONLINE

  • 10h00: Triển khai kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sỹ theo hình thức ONLINE ứng dụng M.Teams và LMS

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh và các thầy cô quan tâm – Tại: ONLINE

  • 14h00: Báo cáo BGH về Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

Chủ nhật (19/9)

  • 16h00 :NCS Lâm Văn Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động của ngành chế biến thực phẩm: Tiếp cận từ phía doanh nghiệp”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101.

Mời: Các thành viên HĐ và các thầy cô quan tâm – Tại: ONLINE