Lịch tuần khoa từ 14/2/2022-20/2/2022

Thứ Ba (15/2)

  • 14h00: Họp triển khai chương trình ASEAN Data Science Explorer 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (16/2)

  • 8h30: Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ khóa 63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trung tâm Giáo dục QP&AN – Trường Đại học Công nghiệp cơ sở Hà Nam. (Ca 2: 3 lớp K63 – Xe 12,13, 14,15)

Mời: BCN Khoa, cô P. Minh, các thầy cô CVHT K63 – Tại: Khu vực Nhà văn hóa và GĐ B2

Thứ Năm (17/2)

  • 15h00: Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1