Lịch tuần khoa từ 14/3/2022-20/3/2022

Thứ Hai (14/3)

  • 8h30: Họp về kết hợp với đối tác Singapore cho sinh viên thực tập và học các khóa học ngắn hạn về CNTT.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường mã số KTQD2021.01TĐ: “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch covid-19” do PGS.TS. Phạm Hồng Chương làm chủ nhiệm.

Mời: Các TV Hội đồng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 18h30: Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: ONLINE

Thứ Tư (16/3)

  • 18h00: Tập huấn Ứng dụng CNTT: Tập huấn LMS nâng cao.

Mời: Các cán bộ, giảng viên quan tâm -Tại: Tập huấn Online trên MS Teams.

Thứ Năm (17/3)

  • 8h30: Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T.Mạnh, C. Vân, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2022, Chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2022, Đại diện nhóm Nghiên cứu công bố quốc tế đợt 1 năm 2022 và các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (20/3)

  • 8h00: Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2022”.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2