Lịch tuần khoa từ 14/6 – 20/6/2021

Thứ Ba (8/6)

  • 15h00: Triển khai công tác rà soát các môn học trùng và nghi trùng trong chương trình đào tạo K63.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h30: NCS. Lê Thị Quỳnh Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của hạ tầng giao thông vận tải đến phát triển kinh tế tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Hình thức: ONLINE.

Mời: Các thành viên HĐ và các thầy cô quan tâm.

Thứ Tư (9/6)

  • 14h00: Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: Các thầy cô có QĐ – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường. Đề án vị trí việc làm; Quy chế đánh giá xếp loại viên chức; Quy tắc ứng; Quy định về Công nghệ thông tin; Quy định về Đảm bảo chất lượng của Trường. ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (17/6)

  • 15h00: Họp xét gia hạn nghiên cứu sinh khóa 38 đợt 1

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 (ONLINE)

Thứ Sáu (18/6)

  • 9h00: Giao ban công tác Công đoàn quý II năm 2021.

Mời: C. Phan Minh – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 (ONLINE/OFFLINE)